De ce trebuie verificate proiectele?

Verificarea proiectelor de arhitectură și instalații în funcție de categoria de importanță a construcțiilor este obligatorie în vederea obținerii unor construcții care să respecte cerințele minime de calitate.

Articolul 5 alin. (1) – Legea nr. 10/1995 republicată

“Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile:
a) rezistență mecanică și stabilitate;
b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
e) protecție împotriva zgomotului;
f) economie de energie și izolare termică;
g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.”

MIGS - Soluții integrate în proiectare

Cine trebuie să asigure verificarea proiectelor?

Asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați este obligația beneficiarilor.

Articolul 22 – Legea nr. 10/1995 republicată

“Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente în sensul legii și au următoarele obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor: (…); c) asigurarea verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați”

Unde este necesară verificarea proiectelor?

Prezentarea proiectelor de arhitectură și instalații verificate de verificatori de proiecte atestați MDLPA este necesară pentru obținerea autorizației de construire de la primării și/sau consilii județene, pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu de la ISU, pentru execuția lucrărilor și avizarea ISC, pentru documentațiile de mediu și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Cu ce te putem ajuta noi?

Îți punem la dispoziție prin personalul propriu (ing. Valeriu Găvan – verificator de proiecte atestat MDLPA), servicii de verificare a proiectelor de arhitectură pentru următoarele cerințe fundamentale de calitate:

  • B1 – siguranță și accesibilitate în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicaţii
  • Cc – securitate la incendiu pentru construcții
  • D1 – igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru construcţii civile, industriale, agricole, energetice, miniere, pentru telecomunicaţii
  • E – economie de energie și izolare termică pentru clădiri
  • F – protecție împotriva zgomotului pentru clădiri
  • Ci – securitate la incendiu pentru instalații
  • Ie – instalații electrice pentru construcții
  • It – instalații termice pentru construcții
  • Is – instalații sanitare pentru construcții

De asemenea, îți oferim consultanță gratuită și proiectare completă în construcții și instalații.

MIGS - Soluții integrate în proiectare de securitate la incendiu

Contactează-ne!

str. Cezar Boliac nr. 11, 500009 Brașov

tel: 0736 692 562

email: verificator@deproiecte.ro

URL: www.migs.ro | www.verificare.deproiecte.ro